Sobre la nueva película, i las colaboraciones


...i la terra tremola sacsejant les llars dels indiferents que ara supliquen. Tempestes germanes dels
huracans, cel blau del que no admeto bellesa alguna, hipòcrita mar, viva imatge del meu cor, habitants dels quatre marges, univers enter, a tu t’invoco! Déu que l’has creat amb magnificència mostra’m un sol home que sigui bo! que la teva gràcia multipliqui les meves forces naturals. Doncs davant de l’espectacle d’aquest monstre, puc morir d'impressió, sovint es mor per molt menys...